it-projecten

Een IT-project bestaat uit verschillende fases: van het bepalen van de nodige eisen en de ontwikkeling van software voor complexe systemen tot aan de oplevering van het project.

Sta je voor een serieuze IT-uitdaging? Onze IT’ers zetten alles op alles om een software-oplossing op maat te bieden, waarmee je deze uitdaging het hoofd kan bieden. We doen dat met de nodige passie en motivatie. Wij geven om de projecten waar we aan werken! Daarom besteden we veel tijd aan het begrijpen van de mensen met wie we samenwerken én hun doelen. Een uitgebreide, gedetailleerde analyse van jouw aanvraag is dan ook een must.

We houden ons er steeds aan om je van begin tot einde van het project op de hoogte te houden. Onze samenwerking kent geen geheimen!

Hoe gaan we concreet aan de slag?

Na een interne analyse en bepaling van de werkomvang stellen we een offerte op van onze IT-services op maat.

Na akkoord, stellen we een requirements document op: een gedocumenteerde bepaling dat beknopt uitlegt wat een bepaald product of dienst zou moeten doen.

Na de goedkeuring van het requirements document verdelen we het te verrichten werk in stappen. We bepalen mijlpalen of milestones die het mogelijk maken om tussentijdse evaluaties uit te voeren en zo eventueel bij te sturen (agile methodologie).

Na oplevering van het project, bekijken we samen of er nog verdere ondersteuning of onderhoud nodig is.